WYSZUKAJ WŚRÓD DOKUMENTÓW BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Biuletyn Informacji Publicznej to specjalnie skonstruowany system teleinformatyczny spełniający wymogi ustaw i rozporządzeń w szczególności ustawy o dostępie do informacji publicznej. System ten służy do udostępniania informacji publicznych.

Redakcja BIP
Redaktor naczelny:
Izabela Kurc

Email:
sekretariat@dkrsl.pl
Telefon:
+48 (32)240- 21- 25

Funkcje:
Nadzór i koordynacja serwisu