WYSZUKAJ WŚRÓD DOKUMENTÓW BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Biuletyn Informacji Publicznej to specjalnie skonstruowany system teleinformatyczny spełniający wymogi ustaw i rozporządzeń w szczególności ustawy o dostępie do informacji publicznej. System ten służy do udostępniania informacji publicznych.

Redakcja BIP
Redaktor naczelny:
Izabela Kurc

Email:
sekretariat@domkulturyrsl.pl
Telefon:
+48.32.2402125

Funkcje:
Nadzór i koordynacja serwisu