WYSZUKAJ WŚRÓD DOKUMENTÓW BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Statut Domu Kultury w Rudzie Śląskiej regulują Uchwały Rady Miasta Rudy Śląskiej jak niżej:

Pobierz dokument PDF

Statut Domu Kultury

obowiązujący tekst jednolity z 30 października 2008 r.
Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Uchwała Nr 613

z dnia 25 listopada 2004 r.
Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Uchwała nr 693

z dnia 10 lutego 2005 r
Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 693

z dnia 10 lutego 2005 r.
Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Statut Domu Kultury

z dnia 25. kwietnia 2013
Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Uchwała Nr PR.0007.126.2013

z dnia 8 lipca 2013 r.
Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Uchwała Nr PR.0007.73.2013

z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Pobierz dokument PDF