WYSZUKAJ WŚRÓD DOKUMENTÓW BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Poniższe załączniki zawierają podstawowe informacje finansowe dotyczące działalności Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2023

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2022

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2021

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2020

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2019

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2018

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2017

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2016

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2015

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2014

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2013

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2012

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2011

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2010

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Bilans oraz Rachunek zysków i strat 2009

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Rachunek zysków i strat 2008

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Rachunek zysków i strat 2007

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Rachunek zysków i strat 2006

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

Rachunek zysków i strat 2005

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF