WYSZUKAJ WŚRÓD DOKUMENTÓW BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że informacje publiczne, które nie są udostępnione w niniejszym Biuletynie, można uzyskać na pisemny wniosek złożony w sekretariacie.

Wniosek w formacie LibreOffice

Pobierz dokument ODT
Pobierz dokument ODT