ORGANIZATOR IMPREZ- PRACA

DOM KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

ORGANIZATORA IMPREZ

* Umiesz wymyślić, a potem samodzielnie zorganizować wydarzenie?

* Lubisz ludzi, społeczności lokalne, zamieszanie i domy kultury?

* Masz milion pomysłów na minutę?

* Chyba czekamy właśnie na Ciebie! Oferujemy pracę przy ciekawych inicjatywach kulturalnych oraz zatrudnienie na umowę o pracę.

***

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Rozpoczęcie pracy: październik 2024 r.

Wynagrodzenie: stawka zasadnicza 4300 -5000 PLN brutto + zmienne składniki wynagrodzenia (premia miesięczna, staż pracy).

Zakres podstawowych obowiązków:

– upowszechnianie kultury poprzez organizację, pełną realizację i obsługę koncertów, spektakli, wystaw, spotkań, imprez okazjonalnych, itp.,

– aktywizacja i edukacja kulturalna społeczności lokalnej,

– kontakt i negocjacje z artystami,

– pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację projektów kulturalnych, wnioskowanie o granty,

– współudział w tworzeniu kampanii reklamowych : przygotowywanie i redakcja tekstów zamieszczanych na drukach, stronie internetowej, portalach społecznościowych na temat bieżących wydarzeń organizowanych w DK,

– wystąpienia publiczne,

– opieka merytoryczna nad sekcjami, kołami zainteresowań i zespołami działającymi w Domu Kultury,

– stała współpraca z mediami w zakresie reklamy oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Domu Kultury.

Wymagania dotyczące kandydata:

– mile widziane doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych,

– wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe),

– wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

– dyspozycyjność, łatwość budowania pozytywnych relacji,

– sumienność i staranność w wykonywaniu obowiązków,

– gotowość do pracy w weekendy i święta oraz w godzinach popołudniowych.

Warunki aplikowania:

Niezbędne dokumenty: CV z wypełnionym oświadczeniem RODO.

Miejsce składania dokumentów: dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska.

Termin składania dokumentów: do 31 sierpnia 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA RODO