SEKCJA KARATE

Fotografia prz3edstawiająca uczestników sekcji karate. Fotografia przedstawiająca uczestników sekcji karate.

Czerwono-czarny afisz zachęcający do udziału w zajęciach karate.