SEKCJA WOKALNA

Instruktor: Jolanta Jońca

Telefon: 603 666 672

Daty spotkań ustalane są indywidualne z instruktorem.
Koszt: 100 zł/m-c