SEKCJA WOKALNA

Zajęcia indywidualne:

Instruktor: Jolanta Jońca

Telefon: 603 666 672

Zapisy i daty spotkań ustalane są indywidualne z instruktorem.
Koszt: 140 zł/m-c (indywidualna) 80 zł (grupowa)