SEKCJA WOKALNA

Zajęcia indywidualne:

Instruktor: Jolanta Jońca

Start: od października

Telefon: 603 666 672

Zapisy i daty spotkań ustalane są indywidualne z instruktorem.
Koszt: 120 zł/m-c (indywidualna) 70 zł (grupowa)

U W A G A    NOWA    SEKCJA