SEKCJA HOBBYSTÓW I PASJONATÓW

Grafika. Czarne tło, na pierwszym planie kolorowe figury ptaków.Grupa nieformalna „Rudzkie Ptoki”

Najbliższe spotkania:

9.03- Spotkanie kolekcjonersko -wymienne/godz: 10:00-12:00

13.03- Spotkanie/godz. 17:00

13.04- Spotkanie kolekcjonersko -wymienne/godz: 10:00-12:00

17.04- Spotkanie/godz. 17:00

15.05- Spotkanie/godz. 17:00

18.05- Spotkanie kolekcjonersko -wymienne/godz: 10:00-12:00

Grupa nieformalna „Rudzkie Ptoki” zrzesza pasjonatów (hobbystów) z terenu miasta i okolicy, aktywnych w zakresie szeroko rozumianej kultury obejmującej kolekcjonerstwo, działalność o charakterze artystycznym, jak też innym, mającym cechy pożytku publicznego.

Celem działania członków grupy jest wzajemne wsparcie, wymiana informacji i popularyzacja pożytecznych pasji na terenie Rudy śląskiej i okolicy.

Wyżej wymienione cele realizowane są za pomocą:

– wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji na oficjalnych spotkaniach grupy

– działalności wystawienniczej

– działalności edukacyjnej

– organizowanie kolekcjonerskich spotkań wymiennych dostępnych szerszemu gronu pasjonatów, również niezrzeszonych w grupie.

Oficjalne spotkania grupy odbywają się systematycznie raz w miesiącu, na terenie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej.

Każdy z członków uprawniony jest na spotkaniu do osobistego wystąpienia. W sytuacji gdy wystąpień będzie więcej lub będą dłuższe, będzie to podlegało dodatkowym uregulowaniom (wcześniejsze określenie czasu, tematu i charakteru).

Z uwagi na działalność wystawienniczą i edukacyjną rozwijana będzie współpraca grupy z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego.