Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej Nr 3/DK/2013 z dnia 1 wrzenia 2013 roku.

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU

Domu Kultury w Rudzie Śląskiej Obowiązuje od 1 września 2023 r.

SALA WIDOWISKOWA:

Na imprezy komercyjne dla dorosłych organizowane przez agencje art. itp.

( dot. programów kabaret., koncertów, spektakli itp.):

 • pierwszy program – 800,00 zł.

 • każdy następny – 700,00 zł.

na imprezy kulturalne niekomercyjne:

 • do dwóch godzin – 600,00 zł.

 • każda następna godzina – 200,00 zł.

na konferencje, szkolenia, narady, prezentacje itp:

 • do dwóch godzin – 700,00 zł.

 • każda następna godzina – 200,00 zł.

na spektakle teatralne, widowiska dla dzieci i młodzieży (dot. agencji artyst. itp.):

 • pierwszy spektakl – 700,00 zł.

 • każdy następny w tym dniu – 600,00 zł.

 • tylko parter I spektakl – 600,00 zł.

 • każdy następny – parter – 500,00 zł.

dla przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, stowarzyszeń na imprezy szkolne prezentujące dorobek artystyczny, konkursy itp:

 • do dwóch godzin – 200,00 zł.

 • każda następna godzina – 100,00 zł.

sprzęt nagłaśniający na salę widowiskową:

 • do dwóch godzin – 200,00 zł.

 • każda następna godzina – 100,00 zł.

obsługa elektryka/akustyka :

 • do dwóch godzin – 100,00 zł.

 • każda następna godzina – 50,00 zł.

szatnia z obsługą:

 • za każdą godzinę – 30,00 zł.

SALA BANKIETOWA ( 11):

na imprezy kulturalne (festyny, koncerty kameralne, spotkania autorskie, spektakle itp):

 • do 100 uczestników – 350,00 zł. za dzień (liczony do godz.24.00)

 • powyżej 100 uczestników – 450,00 zł. za dzień (liczony do godz.24.00)

na zabawy, imprezy okolicznościowe, bankiety, wesela, biesiady itp.:

 • do 100 uczestników – 450,00 zł. za dzień (liczony do godz 24.00)

 • powyżej 100 uczestników – 550,00 zł. za dzień (liczony do godz. 24.00)

na szkolenia, zebrania, narady, pokazy, prezentacje itp:

 • do dwóch godzin – 400,00 zł.

 • każda następna rozpoczęta godzina – 150,00 zł.

na zajęcia stałe np. fitness , kursy językowe, taneczne itp:

 • za każdą godzinę – 50,00 zł.

sprzęt nagłaśniający na salę bankietową:

 • do dwóch godzin – 100,00 zł.

 • każda następna rozpoczęta godzina – 30,00 zł.

obsługa elektryka/akustyka:

 • do dwóch godzin – 50,00 zł.

 • każda następna rozpoczęta godzina – 20,00 zł.

szatnia z obsługą:

 • za każdą godzinę – 20,00 zł.

SALA KAMERALNA WIĘKSZA (9):

na imprezy kulturalne (festyny, koncerty kameralne, spotkania autorskie, spektakle itp):

 • – 250,00 zł. za dzień (liczony do godz.24.00)

na zabawy, imprezy okolicznościowe, bankiety, wesela, biesiady itp.:

 • – 350,00 zł. za dzień (liczony do godz.24.00)

na szkolenia, zebrania, narady, pokazy, prezentacje itp:

 • do dwóch godzin – 200,00 zł.

 • każda następna rozpoczęta godzina – 75,00 zł.

na zajęcia stałe np. fitness , kursy językowe itp:

 • za każdą godzinę – 35,00 zł.

sprzęt nagłaśniający na salę kameralną:

 • do dwóch godzin – 60,00 zł.

 • każda następna rozpoczęta godzina – 25,00 zł.

obsługa elektryka/akustyka:

 • do dwóch godzin – 40,00 zł.

 • każda następna rozpoczęta godzina – 15,00 zł.

szatnia z obsługą:

 • za każdą godzinę – 15,00 zł.

SALA KAMERALNA MNIEJSZA (15):

na szkolenia, zebrania, narady, pokazy, prezentacje itp:

 • do dwóch godzin – 100,00 zł.

 • każda następna rozpoczęta godzina – 40,00 zł.

na zajęcia stałe np. fitness , kursy językowe itp:

 • za każdą godzinę – 30,00 zł.

sprzęt nagłaśniający na salę kameralną:

 • do dwóch godzin – 60,00 zł.

 • każda następna rozpoczęta godzina – 25,00 zł.

obsługa elektryka/akustyka:

 • do dwóch godzin – 40,00 zł.

 • każda następna rozpoczęta godzina – 15,00 zł.

szatnia z obsługą:

 • za każdą godzinę – 15,00 zł.

KUCHNIA:

wynajmowana wraz zapleczem (piece, chłodnie i inne) na zabawy, wesela, imprezy okolicznościowe itp:

 • do 100 uczestników – 500,00 zł. za dzień (liczony do godz.24.00)

 • powyżej 100 uczestników – 600,00 zł. za dzień (liczony do godz.24.00)

wynajmowana bez zaplecza ( tylko w celu przygotowania napoi gorących, przechowywania dań gotowych itp.):

 • – 300,00 zł. za dzień (liczony do godz.24.00)

HOL

na kiermasze, prezentacje itp:

 • do czterech godzin – 200,00 zł.

 • każda następna rozpoczęta godzina – 40,00 zł.

jeżeli wynajmowany jest łącznie z salą widowiskową (wystawy, catering itp.):

  • każda rozpoczęta godzina – 30,00 zł.

jeżeli wynajmowane są dwa hole łącznie:

  • do czterech godzin – 300,00 zł.

  • każda następna rozpoczęta godzina – 50,00 zł.

WYPOŻYCZENIE NACZYŃ STOŁOWYCH I KUCHENNYCH:

naczynia udostępnia się tylko korzystającym z wynajmu sal, kuchni, holu:

  • pełen komplet naczyń – 4,00 zł. – 1 osoba

  • niepełny zestaw – 3,00 zł. – 1 osoba

(np. tylko zestaw kawowy itp.)

WYPOŻYCZENIE OBRUSÓW

jedna zmiana:

 • do 100 osób – 150,00 zł. za dzień

 • powyżej 100 osób – 200,00 zł. za dzień

SPRZĄTANIE PO IMPREZIE

 • sala bankietowa – 150,00 zł.

 • kuchnia – 200,00 zł.(nie dotyczy mycia naczyń, a jedynie podłóg, sprzętu AGD i ogólnego doprowadzenia do czystości)

 • hole, sale kameralne – 75,00 zł.

WSZYSTKIE PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.

UWAGA!

1. W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej współpracy, pomocy i sponsoringu, wynajmu pracownikom, wynajmu dla Miasta itp.) dyrektor może obniżyć lub umorzyć ustaloną stawkę.

2. W uzasadnionych przypadkach pobierana jest kaucja zwrotna. Jej wysokość zależy od oceny ryzyka ewentualnych zniszczeń.

3. Do ceny wynajmu dolicza się ponadto obowiązkowe koszty ochrony p/poż. (dot. sali widowiskowej i niektórych przypadków wynajmu sali bankietowej), w zależności od potrzeb i klasyfikacji wynajmu.

( Opłata wg obowiązującej stawki godzinowej dyżurującej ochrony p/poż.)