Slide Wynajem sal Slide Slide Hol-3 Slide Sala na wynajem Slide wynajem-3 Slide Hol

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej Nr 3/DK/2013 z dnia 1wrzenia 2013 roku.

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU

Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

SALA WIDOWISKOWA:

– na imprezy komercyjne dla dorosłych organizowane przez agencje art. itp.

( dot. programów kabaret., koncertów, spektakli itp.):

pierwszy program – 650,00 zł.
każdy następny – 550,00 zł.

– na imprezy kulturalne niekomercyjne:

do dwóch godzin – 500,00 zł.
każda następna godzina – 100,00 zł.

– na konferencje, szkolenia, narady, prezentacje itp:

do dwóch godzin – 500,00 zł.
każda następna godzina – 100,00 zł.

– na spektakle teatralne, widowiska dla dzieci i młodzieży (dot. agencji artyst. itp.)

pierwszy spektakl – 600,00 zł.
każdy następny w tym dniu – 500,00 zł.

tylko parter I spektakl – 500,00 zł.
każdy następny – parter – 400,00 zł.

– dla przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, stowarzyszeń na imprezy szkolne prezentujące dorobek artystyczny, konkursy itp:

do dwóch godzin – 200,00 zł.
każda następna godzina – 50,00 zł.

– sprzęt nagłaśniający na salę widowiskową:

do dwóch godzin – 150,00 zł.
każda następna godzina – 50,00 zł.

obsługa elektryka/akustyka :

do dwóch godzin – 50,00 zł.
każda następna godzina – 25,00 zł.

– szatnia z obsługą:

za każdą godzinę – 20,00 zł.

SALA BANKIETOWA ( 11):

–  na imprezy kulturalne (festyny, koncerty kameralne, spotkania autorskie, spektakle itp):

do 100 uczestników – 300,00 zł. za dzień
powyżej 100 uczestników – 400,00 zł. za dzień

– na zabawy, imprezy okolicznościowe, bankiety, wesela, biesiady itp.:

do 100 uczestników – 400,00 zł. za dzień
powyżej 100 uczestników – 500,00 zł. za dzień

– na szkolenia, zebrania, narady, pokazy, prezentacje itp:

do dwóch godzin – 200,00 zł.
każda następna godzina – 70,00 zł.

– na zajęcia stałe np. fitness , kursy językowe, taneczne itp:

za każdą godzinę – 40,00 zł.

– sprzęt nagłaśniający na salę bankietową:

do dwóch godzin – 50,00 zł.
każda następna godzina – 20,00 zł.

– obsługa elektryka/akustyka:

do dwóch godzin – 30,00 zł.
każda następna godzina – 10,00 zł.

– szatnia z obsługą:

za każdą godzinę – 10,00 zł.

SALA KAMERALNA WIĘKSZA (9):

– na imprezy kulturalne (festyny, koncerty kameralne, spotkania autorskie, spektakle itp):

– 150,00 zł. za dzień

– na zabawy, imprezy okolicznościowe, bankiety, wesela, biesiady itp.:

– 200,00 zł. za dzień

– na szkolenia, zebrania, narady, pokazy, prezentacje itp:

do dwóch godzin – 100,00 zł.
każda następna godzina – 40,00 zł.

– na zajęcia stałe np. fitness , kursy językowe itp:

za każdą godzinę – 25,00 zł.

– sprzęt nagłaśniający na salę kameralną:

do dwóch godzin – 50,00 zł.
każda następna godzina – 20,00 zł.

– obsługa elektryka/akustyka:

do dwóch godzin – 30,00 zł.
każda następna godzina – 10,00 zł.

– szatnia z obsługą:

za każdą godzinę – 10,00 zł.

SALA KAMERALNA MNIEJSZA (15):

– na szkolenia, zebrania, narady, pokazy, prezentacje itp:

do dwóch godzin – 60,00 zł.
każda następna godzina – 20,00 zł.

– na zajęcia stałe np. fitness , kursy językowe itp:

za każdą godzinę – 20,00 zł.

– sprzęt nagłaśniający na salę kameralną:

do dwóch godzin – 50,00 zł.
każda następna godzina – 20,00 zł.

– obsługa elektryka/akustyka:

do dwóch godzin – 30,00 zł.
każda następna godzina – 10,00 zł.

– szatnia z obsługą:

za każdą godzinę – 10,00 zł.

KUCHNIA:

– wynajmowana wraz zapleczem (piece, chłodnie i inne) na zabawy, wesela, imprezy okolicznościowe itp:

do 100 uczestników – 350,00 zł. za dzień
powyżej 100 uczestników – 450,00 zł. za dzień

– wynajmowana bez zaplecza ( tylko w celu przygotowania napoi gorących, przechowywania dań gotowych itp.):

– 200,00 zł. za dzień

HOL

– na kiermasze, prezentacje itp:

do czterech godzin – 100,00 zł.
każda następna godzina – 20,00 zł.

-jeżeli wynajmowany jest łącznie z salą widowiskową (wystawy, catering itp.):

każda godzina – 20,00 zł.

– jeżeli wynajmowane są dwa hole łącznie:

do czterech godzin – 150,00 zł.
każda następna 30,00 zł.

WYPOŻYCZENIE NACZYŃ STOŁOWYCH I KUCHENNYCH:

naczynia udostępnia się tylko korzystającym z wynajmu sal, kuchni, holu:

pełen komplet naczyń – 2,00 zł. – 1 osoba
niepełny zestaw – 1,00 zł. – 1 osoba
(np. tylko zestaw kawowy itp.)

WYPOŻYCZENIE OBRUSÓW

– jedna zmiana:

do 100 osób – 80,00 zł. za dzień
powyżej 100 osób – 100,00 zł. za dzień

SPRZĄTANIE PO IMPREZIE

sala bankietowa – 100,00 zł.
kuchnia – 150,00 zł.
sale kameralne – 50,00 zł.
hol – 50,00 zł.
WSZYSTKIE PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT.

UWAGA!

1. W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej współpracy, pomocy i sponsoringu, wynajmu pracownikom, itp.) dyrektor może obniżyć lub umorzyć ustaloną stawkę.

2. W uzasadnionych przypadkach pobierana jest kaucja zwrotna. Jej wysokość zależy od oceny ryzyka ewentualnych zniszczeń.

3. Do ceny wynajmu dolicza się ponadto obowiązkowe koszty ochrony p/poż. (dot. sali widowiskowej i niektórych przypadków wynajmu sali bankietowej), w zależności od potrzeb i klasyfikacji wynajmu.

(Opłata wg obowiązującej stawki godzinowej dyżurującej ochrony p/poż.)