SEKCJA KENDO

 KENDO KLUB Ruda Śląska

Plakat reklamujący sekcję Kendo działającą w DK. Tekst i zdjęcia przedstawiające uczestników w czasie zajęć.

Zapraszamy na treningi szermierki japońskiej KENDO. Wszelkie informacje dostępne pod numerem: 600-069-797.