SEKCJA PLASTYCZNA DLA DZIECI

sekcja-plastyczna

Zajecia plastyczne dla dzieci

Instruktor: Monika Ślósarek

Grupa I: 5-6 lat

Grupa II: 7-9 lat

Grupa III:10-13 lat

Koszt: 60 zł/mc

Zajęcia sekcji rozpoczynamy od października, we wtorki.

Grupa I: 16.00

Grupa II: 17.00

Grupa III: 18.00