ZASADY DZIAŁANIA DOMU KULTURY

W CZASIE SARS – COVID-2

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminów, określających zasady działania Domu Kultury

w czasie pandemii SARS-COVID-2

REGULAMIN DLA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN IMPREZY

OŚWIADCZENIE IMPREZY /pobierz

REGULAMIN JEDNORAZOWEGO WYNAJMU POMIESZCZEŃ

OŚWIADCZENIE WYNAJEM JEDNORAZOWY/pobierz

REGULAMIN SEKCJE

OŚWIADCZENIE SEKCJE DZIECI/pobierz

OŚWIADCZENIE SEKCJE DOROŚLI/pobierz