ZAJĘCIA MUZYCZNE DLA NAJMŁODSZYCH

Instruktor: Anna Olejniczak

Zajęcia będą się odbywać w soboty. Start: 12 września.
Przeznaczone są dla Mamy i małego dziecka, dla każdego dziecka potrzebny jest jeden rodzic (ewentualnie babcia, dziadek, ciocia itp.)

Podczas zajęć wykonywane będą:
– ćwiczenia ogólnorozwojowe: rozwój komunikacji, rozwój sprawności ruchowych (raczkowanie, chodzenie, zatrzymywanie się na hasło, poruszanie się po „szlaku”), wykonywanie określonych ruchów, np. „falowanie” szarfami, rzucanie, łapanie itp., ćwiczenie orientacji przestrzennej;

– ćwiczenia muzyczne: słuchowe (rozpoznawanie dźwięków instrumentów, rozpoznawanie melodii piosenek itp.), głosowe (naśladowanie dźwięków, próby śpiewania), granie na instrumentach, rytmiczne;

– ćwiczenia wzmacniające więź z rodzicem (kołysanie, przytulanie, noszenie na rękach, na „barana” itd.).

Na zajęcia zapraszamy w wygodnych, „domowych” ubraniach.

Kontakt z Instruktorem oraz zapisy: 606 252 679